Vrste lukova

Дуги лук

Дуги лук је основа свих лукова и његов облик није измењен од његовог настанка. Обликован је од једног комада дрвета, а рукохват је обично омотан кожом. Са леве стране лука (гледано низ смер лета стреле), урезан је мали жљеб на који се полаже стрела. Нишани нису коришћени и нишанило се твз. инстиктивним стилом или гледањем низ стрелу. Дуги енглески лук је прославио стреличарство, а истовремено, до појаве барута, био основа оружане силе свих тадашњих армија .

Закривљени лук

Назив закривљени лук потиче од саме геометрије лука. Сем основне кривине кракова, који иду ка стрелцу, постоји и контракривина на самим крајевима кракова. Улога контракривина је да оне као „преднапрегнути“ елементи дају додатну чврстину луку. Данашњи Олимпијски лук је настао када се овом типу лука додају  још нишан и стабилизатори.

Сложени лук

Основна карактеристика сложеног лука јесте што он на крајевима својих кракова има ротирајућа тела (точкове или елипсе), као и одговарајући систем тетива (тетива + две помоћне струне, тзв. каблови). Овим се постиже да је сила коју стреличар држи у натегу знатно нижа од силе која ће деловати на стрелу, што олакшава држање лука и омогућава већу прецизност.